Cover van deel IV van de serie Geschiedenis van de techniek in Nederland, De wording van de moderne samenleving 1800-1890. In deel IV aandacht voor de Chemische industrie. Het boek is te raadplegen op de website van de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (zie de links hiernaast).

 

 

Cover van deel II van de serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. In deel II aandacht voor de Chemische industrie. Dit onderwerp is als pdf-bestand te downloaden van deze website (zie de links hiernaast).

 

 

 

Cover van het nummer "Elf Provinciën", tijdschrift van de Nederlandse Chemische Industrie (NCI) uit mei 1968.  

 Een eeuw chemische technologie in NL

Cover van Ton van Helvoort en Ernst Homburg: Een eeuw chemische technologie in Nederland (2021).

 

Cover van H. Koopmans, Vijftig jaar scheikundige nijverheid in Nederland (zie links hiernaast).

 

Cover van het Engelstalig nummer van het Chemisch Magazine uit 1986 met als titel ’The Anatomy of Chemical Holland’.  

 

Cover Arjan van Rooij, The Company That Changed Itself, R&D and the Transformation of DSM. 

 

 

Cover Jonathan Steffen (ed.), Tomorrow's Answers Today. The history of AkzoNobel since 1646.