C. Drebbel, Gründliche Aufflösung von der Natur und Eigenschafft der Elementen (1715).


Koperen retort met bodemgedeelte dat geopend en gesloten kan worden (rond 1800).


Johannes von Cuba, Hortus Sanitis (1507), pagina met wijnsteenzuurkristallen en een dronkaard.