Over Nationaal Chemisch Erfgoed & ALV

Nationaal Chemisch Erfgoed & ALV

Sinds 2018 reikt de KNCV het Nationaal Chemisch Erfgoed uit aan locaties met een belangrijke rol in de chemische historie. In het verleden is deze erkenning al toegekend aan het Teylers Museum (Haarlem), het Grote Kantoor (Delft), de Sonnenborgh (Utrecht), het Van 't Hoff laboratorium (Amsterdam) en het voormalig woonhuis van Boerhaave en Sylvius (Leiden). Dit jaar voegt het Farmacologisch Laboratorium in Oss zich bij deze bijzondere lijst, dat inmiddels onderdeel is van Pivot Park.

Voorafgaand aan het programma is het mogelijk om een speciale tentoonstelling te bezoeken. Om in 2023 het 100-jarig bestaan te vieren, opent Organon een tijdelijk bezoekerscentrum in de voormalige Meisjesschool aan de Oude Molenstraat. Via een interactieve beleving kun je de rijke geschiedenis van het bedrijf beleven, maar ook met het Organon van nu en de toekomst kennismaken. Vrouwen en meisjes staat er centraal, vanwege de focus op hun welzijn. De persoonlijke verhalen door de jaren heen laten innovatie, samenwerking en impact op hun gezondheid zien.

Vervolgens vinden meerdere lezingen plaats om aandacht te schenken aan het Nationaal Chemisch Erfgoed 2023. Het in 1939 voltooide Farmacologisch Laboratorium is immers de bakermat voor de ontwikkeling van vele chemisch-farmaceutische uitvindingen met een grote maatschappelijke impact, waaronder 'de pil'. Na afloop van de lezingen vindt de onthulling van de plaquette plaats met een proostmoment.

Aansluitend organiseert de KNCV voor haar leden de Algemene Ledenvergadering (ALV) gevolg door een buffet diner.

Wil je meer weten over het rijke verleden, het heden en de toekomst en aanwezig zijn bij de onthulling van het Nationaal Chemisch Erfgoed? Kom op 22 juni 2023 naar Pivot Park in Oss.

Tijd Onderdeel Locatie
12.00 - 13.30 uur Mogelijkheid tot bezoek: Experience Center 100 jaar Organon Meisjesschool, Oude Molenstraat 2, Oss
13.30 - 14.00 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee Pivot Park, gebouw RK Panoramazaal
14.00 - 15.30 uur

Programma
Moderator: Ernst Homburg

Toine Pieters (hoogleraar UU) - Een historisch perspectief op geneesmiddelenontwikkeling

Robert van Vlijmen (voormalig archivaris Organon) - Het archief van Organon doorgespit

Brigitte Drees (CEO Pivot Park) - Heden en toekomst van het Banting gebouw

Frank den Brok (wethouder gemeente Oss) - Impact op de stad Oss

Pivot Park, gebouw RK Panoramazaal
15.30 - 15.45 uur

Wandeling naar het Banting gebouw, het voormalig Farmacologisch Laboratorium

15.45 - 16.30 uur Onthulling Nationaal Chemisch Erfgoed Pivot Park, Banting gebouw, Farmacologisch Laboratorium
16.30 - 18.00 uur Algemene Ledenvergadering KNCV* Pivot Park, gebouw RK Panoramazaal 
18.00 - 19.30 uur Dinerbuffet* Pivot Park, restaurant The Pivot

     *Alleen voor KNCV-leden.

Klik op de plattegrond om deze als PDF te downloaden.

Plattegrond Pivot Park

Prijzen

Registratie is gesloten.