Beeltenis van Frans de le Boë Sylvius (1614-1672), chemicus tevens medicus en anatoom, op een postzegel uit 1937.