Cover van het boek van J. Lenselink, Vuurwerk door de eeuwen heen.