Omslag van een boekje behorend bij een tentoonstelling over buskruit, gehouden in 2006 in het voormalige Legermuseum te Delft.

 


Omslag van het boek 'Geschiedenis van het buskruit in Nederland van de 14e tot de 20e eeuw' van H.J. Reitsma. De illustratie toont de ontploffing van het buskruitmagazijn te Delft in 1654.

  


Tekening op de band van het boek Buscruytmaeckers van G. de Bruin met 'De Krygsman' uit 1702 en 'De Oude Molen' uit 1742 (Klik op figuur voor vergroting).

  


Tekening van de beproeving van buskruit door de kruitfabriek De Krijgsman uit Muiden. De opstelling bevindt zich in het Vestingsmuseum te Naarden. (Klik hier voor een vergroting).