Quote uit 1967

Over selectieve biociden:

'In deze branche weet men nog niet altijd welke geesten men oproept of beveelt'

Uit: H. Koopmans, Vijftig jaar scheikundige nijverheid in Nederland, Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Hoogewerff-Fonds, Uitgeverij Waltman, Delft, 1967, p. 86.

 

Illustraties


Omslag van de door Shell Nederland Chemie uitgegeven bestrijdingsmiddelen gids uit 1962 met een overzicht van de geleverde producten. Ieder jaar verscheen een dergelijke gids. 

 


Cover van de Shell publicatie 'Chemicals for plant protection, veterinary uses & public health’ uit 1973.

 


Omslag van het rapport van Rolf Bos en Hans Vogelzang over het gebruik en productie van chloorhoudende bestrijdingsmiddelen in Nederland uit 1990.

 


Omslag van het boek Silent Spring van Rachel Carson uit 1962.

 


Omslag van het boek Zilveren sluiers en verborgen gevaren van C.J. Briejèr uit 1968.   

 

 


Omslag van het boek Bestrijdingsmiddelen, gebruik en risico's door R.C.M. van Arendoek en C.L. Vermeer, Wetenschapswinkel Vrije Universiteit, Amsterdam, 1990.

 


Omslag van het boek 'Spuiten in de landbouw' van J. Crucq uit 1963, uitgebracht door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR) te Wageningen

 

 


Omslag van een door Philips-Roxane en Duphar in de jaren 1950 uitgegeven bestrijdingsmiddelen gids met als titel: Ziekten en plagen die Uw oogst belagen.

 

 


Omslag van het boek van R.M. Sprenger over de bedrijfsgeschiedenis van Duphar van 1930-1980.

 


De structuur van gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan).

 


Klik hier voor de eigenschappen van Dichloorvos zoals gepubliceerd in Chemisch Weekblad nr. 14 van 6 april 1996.

 


Illustratie van gewasbespuiting in het Chemisch Magazine van mei 1987 in een artikel van J.A. van Haasteren over milieuproblemen door de groep van oude bestrijdingsmiddelen.

 


Afname in het gebruik van bestrijdingsmiddelen (1000 kg actieve stof) in de periode 1985-1995. Rood: grondontsmettingsmiddelen; blauw: insecticiden, fungiciden en herbiciden; geel: overig (bron: CBS).