Ir. J. Rutten (1873-1946), directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf van 's-Gravenhage (bron: H. Koopmans, Vijftig jaar scheikundige nijverheid in Nederland). 

Ir. J. Rutten (bron: KNCV).