Cover van het boek van P.A.Th.M. Jaspers, J.P. Minckelers 1748-1824. 

Beeltenis van J.P. Minckelers op een kinderpostzegel uit 1928. De zegel werd ontworpen door de kunstenaar Jan Sluyters.

Plaquette aan de muur van het college De Valk in de Tiensestraat te Leuven waar J.P. Minckelers werkte (Foto Eric Wils).

Standbeeld van J.P. Minckelers met gasvlam in de Boschstraat, Maastricht (bron: Phernambucq, Wikimedia). In Den Haag is ook een straat naar hem vernoemd.