Christiaan Eijkman, Nobelprijswinnaar in 1929 voor de ontdekking van vitamine B1 (bron: www.nobelprize.org).

(Bron: Wikimedia).

Beeltenis van Christiaan Eijkman in de Eijkmankamer van het Academiegebouw te Utrecht (foto: Eric Wils).