Hendrik Carel van Boon Mesch, hoogleraar in Amsterdam van 1823-1831 (Bron: Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum).


Leerboek der artsenijmengkundige proefondervindelijke scheikunde.