L.L. Aronstein, hoogleraar scheikunde aan de Polytechnische School Delft en de Technische Hogeschool van 1894-1911 (Bron: Wikipedia).