Over Nationaal Chemisch Erfgoed & ALV

Nationaal Chemisch Erfgoed & ALV

De KNCV erkent sinds 2018 locaties met een belangrijke rol in de geschiedenis van de chemie door middel van het Nationaal Chemisch Erfgoed. Dit jaar voegt het Concerthuis in Groningen zich tot de lijst van bijzondere panden. De scheikundige Sibrand Stratingh (1785 – 1841) heeft op deze plek tientallen lezingen en demonstraties gegeven, onder andere over zijn elektrische karretje - de eerste voorloper van de elektrische auto.

Op 13 juni vindt de officiële onthulling plaats in Groningen. Naast een feestelijk proostmoment, vinden er ook verschillende lezingen plaats over het belang van dit pand en Sibrand Stratingh in de geschiedenis. Er zal worden ingegaan op hoe zijn ontdekkingen hebben bijgedragen aan het heden en wat we nog kunnen verwachten voor de toekomst op het gebied van elektrochemie. We stellen hieronder onze keynote sprekers voor en waar zij het over zullen hebben op deze bijzondere dag.

Klaas-van-Berkel 500Klaas van Berkel | Rijksuniversiteit Groningen
De symbiose tussen genootschap en universiteit, in Groningen en elders, 1800-1850

De Nederlandse universiteiten waren in de eerste helft van de negentiende eeuw niet bepaald een brandpunt van wetenschap, maar vooral een onderwijsinstelling. Het onderzoek vond echter een tehuis in de vele geleerde genootschappen, die op die manier ook het academisch leven weer op een hoger plan brachten. Als we er rekening mee houden dat universiteit en genootschap vaak zo’n symbiotische relatie aangingen, blijkt de tijd van Stratingh een veel interessantere periode in de wetenschapsgeschiedenis te zijn dan op het eerste gezicht lijkt.

Ulco 2024-500Ulco Kooystra | Rijksuniversiteit Groningen
Sibrand Stratingh – De experimentator van het Natuur- en Scheikundig Genootschap (NSG)

Sibrand Stratingh was medeoprichter van het NSG in 1801 en daarna tot zijn dood in 1841 bestuurslid. Maar belangrijker voor het genootschap was dat hij die eerste veertig jaar de grote experimentator van het genootschap was. Veel van zijn belangrijk en veelzijdig onderzoek presenteerde hij in bijeenkomsten van het genootschap alvorens erover te publiceren. Vanaf 1831 was Concerthuis de vaste locatie voor die bijeenkomsten en dit is dan ook de plek waar Stratingh de vinding presenteerde die hem eeuwige roem zou geven, een elektrisch karretje, dat we kunnen beschouwen als het eerste elektrische voertuig ooit.

Ewout-Lubberman-500Ewout Lubberman | LeydenJar
De toekomst van batterijen – LeydenJar's siliciumtechnologie voor ’s werelds hoogste energiedichtheid

Nederland heeft een rijke geschiedenis op het gebied van elektrische innovaties, zoals de uitvinding van de Leidse Fles voor elektrische opslag, het karretje van Stratingh voor elektrische aandrijving, en het gebruik van silicium als belangrijke grondstof, onder andere door bedrijven zoals ASML. LeydenJar Technologies, een start-up gevestigd in Leiden en Eindhoven, sluit zich aan bij deze traditie door de ontwikkeling van lithium-ion batterijen met de hoogste energiedichtheid ter wereld. De massaproductie van deze baanbrekende batterijen staat gepland voor 2026.


Na afloop van de lezingen vindt de onthulling van de plaquette plaats met een proostmoment. De KNCV organiseert aansluitend de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor haar leden, gevolgd door een buffetdiner.

Wil je meer weten over het rijke verleden, het heden en de toekomst en aanwezig zijn bij de onthulling van het Nationaal Chemisch Erfgoed? Kom dan op 13 juni 2024 naar het Concerthuis in Groningen.

Programma Nationaal Chemisch Erfgoed 2024

Tijd Onderdeel
13.30 - 14.00 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee
14.00 - 15.45 uur

Programma
Moderator: Ernst Homburg

Opening door Koninklijk Natuurkundig Genootschap en Stratingh Instituut

Prof.dr. Klaas van Berkel (Rijksuniversiteit Groningen) - De symbiose tussen genootschap en universiteit, in Groningen en elders, 1800-1850

Dr. Ulco Kooystra (Rijksuniversiteit Groningen) - Sibrand Stratingh - De experimentator van het Natuur- en Scheikundig Genootschap (NSG)

Ewout Lubberman (LeydenJar)
De toekomst van batterijen – LeydenJar's siliciumtechnologie voor ’s werelds hoogste energiedichtheid

15.45 - 16.15 uur Onthulling Nationaal Chemisch Erfgoed
16.15 - 18.00 uur Algemene Ledenvergadering KNCV*
18.00 - 19.30 uur Dinerbuffet*

*Alleen voor KNCV-leden.

Registreer nu!

Prijzen

Deelname is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. ALV en buffet uitsluitend voor KNCV-leden.

Registratie is open.