Cover van een overdruk uit het Chemisch Weekblad, deel 30, no. 24 (1933) met een brochure over Hugo Rudolph Kruyt. 

Hugo Kruyt, hoogleraar fysische chemie aan de Universiteit van Utrecht van1921 tot 1946, daarna voorzitter van TNO (bron: Chemisch Weekblad uit 1933).

Hugo Kruyt op latere leeftijd (bron: KNAW/KNCV).

Cover van het proefschrift van G.J. Somsen over H.R. Kruyt uit 1998. De foto toont Kruyt te midden van promovendi en studenten op het dak van het Van 't Hoff laboratorium in Utrecht.