Plaquette van hoogleraar Willie Burgers in de Technische Universiteit Delft (bron Wikimedia).